דפים - המשחק של כל הזמנים (סקר)

games.gif

כולנו זוכרים את משחקי ימי בית הספר העליזים, בהם היינו מתחרים מול הכיתות המקבילות,

נהנים עם חברינו לכיתה ומתעמלים בעזרתם בשיעורי הספורט.

הוסיפו בשאלת הסקר את המשחקים המייחדים את בית הספר שלכם.

אפשרו גישה אנונימית והזמינו בוגרים להשיב.

שחקו אותה....