זה"ב - h
 
 

 עבודות להגשה

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
הערות המורה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
כיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה
קובץ מצורף
  
עצמאותכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמים בשטחכיתה ה-2זיוה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית אלקססי
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1

החדששש​

קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית אלקסלסי
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ב-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאות בשתחכיתה ה-1
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1זיווה
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה
  
זה"בכיתה ה-2זיוה בין שיטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח!כיתה ה-1זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח כיתה ה-1זיווה שטרית

​המצגת הממש חדשה ממש 

קובץ מצורף
  
עצמים בשטח כיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחזיוה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח כיתה ה-1אביבית
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיוה
קובץ מצורף
  
עצמעים בשטחכיתה ה-1זיוה בן שטרית
1 - 30הבא
 

 פעילויות מתוקשבות

 
  
  
קבצים מצורפים
  
  
מצגת
  
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
  
קובץ מצורף
 
 

 קישורי סיכום