זה"ב - a
כיתה א
תוכן עניינים ללמוד תנועה.PNG 
 
 
 

 עבודות להגשה

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
הערות המורה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
כיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה
קובץ מצורף
  
עצמאותכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמים בשטחכיתה ה-2זיוה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית אלקססי
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1

החדששש​

קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית אלקסלסי
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ב-1זיווה
קובץ מצורף
  
עצמאות בשתחכיתה ה-1
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1זיווה
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1זיווה
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה
  
זה"בכיתה ה-2זיוה בין שיטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח!כיתה ה-1זיווה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח כיתה ה-1זיווה שטרית

​המצגת הממש חדשה ממש 

קובץ מצורף
  
עצמים בשטח כיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחזיוה
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-2זיוה בן שטרית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1אביבית
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטח כיתה ה-1אביבית
קובץ מצורף
  
זה"בכיתה ה-1
קובץ מצורף
  
עצמאים בשטחכיתה ה-1זיוה
קובץ מצורף
  
עצמעים בשטחכיתה ה-1זיוה בן שטרית
1 - 30הבא
 

 פעילויות מתוקשבות

 
  
  
קבצים מצורפים
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "פעילויות מתוקשבות".
 
 

 קישורים מומלצים