מנהיגות
נווט למעלה
בית ספר שקמים
מנהיגים ומנהיגות /פעילות לכיתות ב' - ד'
צפו בסרט "מלך האריות", ענו על השאלות וערכו דיון כיתתי
 

 מלך האריות

 
 
 

 דיון כיתתי בנושא:

 
בתום המשימה -
יערך דיון כיתתי על המנהיג, תכונותיו ומה מאפיין מנהיג?
בדיון: כל ילד יגדיר מהו מנהיג לפי דעתו.