דפים - חזון ביה"ס
נווט למעלה

חזון בית הספר ועיקרי התפיסה החינוכית


  • בגיל רבין שואפים לתת מענה פרטני ,רגשי ולימודי המאפשר  התקדמות אישית וחווית הצלחה, לצד שאיפה ועידוד למצוינות.

  • בגיל רבין מטפחים תלמידים בעלי חשיבה עצמאית ומשפיעים על החברה בשיפור יחסה אל הסביבה ומפגעיה ומחנכים לאחריות אישית וסביבתית ולכבוד האדם והסביבה.

  •  בגיל רבין מעודדים סקרנות להרחבת הידע ולהעמקתו בתחומי השמירה על הסביבה בה אנו חיים, המדע והטכנולוגיה.

  • בגיל רבין לומדים בסביבות למידה מגוונות, למידה חוץ כיתתית ולמידה תוך התנסות המביאים ללמידה משמעותית במטרה לשיפור בהישגי הלומדים.

  •  בגיל רבין מטפחים תלמידים בעלי מיומנויות וכישורים חברתיים, שיהיו בעלי ערכים וידע בתרבות ומסורת ישראל.

  • ​בגיל רבין מחנכים לקיימות, למעורבות חברתית ושיתופית המובילה לשינוי התנהגות ולקידום אורח חיים מקיים בינו לבין הקהילה.