בית ספר הרואה - dvar
נווט למעלה
 
לוגו.jpg 
דבר המנהל
 
"...כי לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים עתה,
רק את כל התלמיד, את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים, לקשרן באלוקי ישראל..." ("חובת התלמידים", האדמו"ר מפיסצנה)
 
בית חינוך "אמי"ת הרא"ה המתחדש" מקדם את הבאים בשעריו במאור פנים ופועל מתוך מגמה להביא כל אחד ואחת למקום הגבוה ביותר אליו הוא יכול להגיע, בעבודת ה', בלמידה, במיצוי היכולות האישיות.
בית הספר רואה את עצמו כמקום של "בית חינוך כמשפחה" וכמו בכל משפחה יש מסגרת וכללים הנותנים תחושת מוגנות ויוצרים אקלים חיובי מיטבי.
על מנת לעמוד ברף הגבוה שהצבנו לעצמנו מתקיימות בבית הספר פעילויות רבות ומגוונות, בכיתה ומחוץ לה, על ידי אנשי הצוות ובסיוע בגורמי חוץ.
בית הספר נבחר להיות מבתי הספר שנכנסו לתוכנית הלאומית של "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21" הדבר בא לידי ביטוי בשדרוג בית הספר בכלים הטכנולוגיים העומדים לשימוש בית הספר, בתהליך הטמעת דרכי עבודה עם כלים אלו וגם באתר זה שהולך והופך פעיל יותר ויותר.
בית הספר רואה בהעצמת החינוך חיזוק לתלמידיו .
בית ספר אמי"ת הרא"ה המתחדש, ידוע קודם כל ולפני הכל בזכות הנשמה היתרה שהוא מפגין כלפי תלמידיו.
חשוב לנו לא לשכוח ש"דרך ארץ קדמה לתורה" ולכן לא במקרה האמרה המלווה אותנו בדרכנו בביה"ס, מתוך אמרי הרב קוק זצ"ל הוא:" לחנך באהבה ולגדול באמונה". אמרה המצביעה על הקשר בין חינוך באהבה שהתוצאה שלו היא לגדול באמונה. בנוסף לאנושיות ולחסד, אנו מחנכים למצוינות, ולמעורבות חברתית.
אנו רואים בדוגמא האישית שלנו אנשי החינוך, גורם מרכזי בהליך חינוכו ועיצובו של התלמיד הלומד בבית ספרנו. הצבנו לעצמנו מטרה לחנך לפתיחות מחשבתית, תוך התייחסות לשונות ולייחודיות של כל תלמיד באשר הוא. אנו משתדלים להיות מעודכנים ולחדש, תוך קיום הוראה
רלוונטית המתייחסת לכאן ועכשיו.
אנו מאמינים שחשוב לחנך למעורבות חברתית, כמו"כ שכולם צריכים לקחת חלק ולהתחלק באחריות.
ערך אהבת העם והארץ לדעתנו, הוא המשך ישיר למאמץ לחנך לאהבת אדם ולסובלנות.
אנו מעודדים את תלמידינו ליצירתיות, לחשיבה אנליטית, ולהומאניות.
אנו מאמינים כי הליך חינוכי נכון הוא הליך משתף ורואים בהורים שותפים חשובים בתהליך החינוכי.
 
ביה"ס קוצר פירות של הצלחה. תלמידיו משיגים הישגים נאים בלימודים. אנו ידועים כמי שיודעים לתת מענה לשונות לקדם גם תלמידים מתקשים ולהעצים תלמידים מצטיינים.
 
בברכת הצלחה לכם ולנו.
אזולאי אריק
מנהל ביה"ס
 
 
 
!