גני ילדים
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רחוב יערה 1, שדרות
טלפון : 08-6624000
פקס : 08-6898910
שעות קבלה: א' ב' ד' ה' 08:30-16:00 ג' 08:30-12:30 ו- 15:30-18:00
שדרות > מחלקת גני ילדים

גני ילדים

גן שקד

בעיר 23 גני ילדים הפועלים במסגרת יום לימודים ארוך, 4 ימים בשבוע. היום כולל הזנה, מנוחה, ופעילות העשרה.
6 גנים במסגרת החינוך העצמאי. 

ספריות הגנים הועשרו, חצרות מטופחות ומצויידות במערכת השקיה ממוחשבת ומתקני החצר חדשים ובטיחותיים. כל כיתות הגן בעיר מצויידות בציוד מתקדם ביותר, המקנה סביבה חינוכית מגרה וראויה, בתוך הגן ובחצרות.

תוכנית הלימודים בגן מכוונת למעבכר קל לכתה א'. הגננות משתלמות בנושאי שפה וארוינות במסגרת תוכנית המתמקדת בעברית. ילדי הגן לומדים בקבוצות קטנות על ידי גננות מתגברות.

גן תמר
בגנים פעילות עניפה הכוללת העשרה:
  • גננות שיח לתמיכה בילדים הזקוקים לכך.
  • קרן קרב מפעילה תוכנית מוסיקה ודרמהומקיימת ימי שיח להורים ולילדים.
  • סל תרבות - הצגות.
  • סל טבע - טיולים.

גן ניסויי - שיזף

גן שיזף הינו גן ניסויי בתחום איכות הסביבה, המביא את הטבע אל הגן. בגן אקולוגי ייחודי זה חצר ובה גידולי שדה טבעיים, האופיינים לאזור שדרות, טרם התרחובת הבנייה בעיר. החצר מזמנת לילדים פעילות ולמידה תוך התייחסות לחי, לצומח ולדומם בטבע.

טלפון :אגף החינוך - 08-6624000