שדרות - psichologi
נווט למעלה
כניסה
השרות הפסיכולוגי – חינוכי - שפ"ח
השירות הפסיכולוגי החינוכי מונה 9 פסיכולוגים בעלי תואר שני, אשר פרוסים במסגרות החינוך בעיר ומזכירה.
השירות ניתן למערכת החינוך, לילדים, להורים ולקהילה. השירות משמש גם כתחנה אוניברסיטאית ועובד עם המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.
מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע להתפתחות ולהסתגלות התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות, ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. השירות אחראי גם על איתור, אבחון וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
השירות ניתן לגני טרום חובה וחובה, גני חינוך מיוחד, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי הספר התיכוניים בעיר בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי וחרדי.
 
תחומי הפעילות של השירות הפסיכולוגי
- הדרכה, ייעוץ וליווי הצוותים החינוכיים בכל הנוגע לאופן טיפולם בתלמידים למטרת הבטחת מיטביות ורווחה נפשית של התלמידים
- אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמתחייב מחוק החינוך המיוחד, מעורבות בהשמתם ובשיבוצם של תלמידים לקויי למידה ומעקב אחר שילובם
- במקרה של ילדים בסיכון - התערבות מערכתית במסגרת החינוכית ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים, הערכה ראשונית של הילד והמלצות לגבי המשך ההתערבות
- השתתפות בפורומים בין מקצועיים במערכת החינוכית לשם בניית תכנית התערבות רב מקצועית לילדים הזקוקים לכך
- מתן ייעוץ למנהלים ולצוותים חינוכיים בהיבט מערכתי/ארגוני לקידום צמיחה רגשית-חינוכית במערכת החינוך
- היוועצות עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים כגון אגף הרווחה, שרותי בריאות נפש, תחנות להתפתחות הילד ועוד
- השתתפות בצוותים עירוניים ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות שונות ביישוב
- ייעוץ קצר טווח להורים
- התערבות טיפולית קצרת טווח לילדים ולמשפחותיהם (פגישה אחת עד לחמש פגישות).
- התערבויות ארוכות טווח (כ- 20 פגישות) לילדים ולמשפחותיהם
- הכנה למצבי חירום והתמודדות עם מצב חירום מתמשך
- בזמן מקרי חירום - התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית במערכת החינוך ובקהילה
- הרצאות וסדנאות להורים ולצוותי חינוך
 
הפנייה לשירות הפסיכולוגי נעשית בדרך כלל באמצעות הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך השונות.
ניתן גם לפנות ישירות דרך המזכירות 08-6624009