שדרות - elementary_school
נווט למעלה
כניסה
בתי הספר היסודיים 
בתי הספר היסודיים בעיר מונים 8 מוסדות .
מוסדות החינוך היסדויים ממוגנים וחדשניים ומצויידים במערכות תקשוב מהדור החדש. 
כלל מוסדות החינוך היסודיים נמנים על תוכנית הרפורמה "אופק חדש" מזה כשנה חמישית.
יעדי בתי הספר היסודיים מתמקדים בפיתוח הוראה ולמידה , קידום הישגים לימודיים בכל תחומי הליבה , צמצום פערים לימודיים ומענה פרטני לתלמידים על כל הרצף  החל מבעלי צרכים מיוחדים וכלה בהכוונה למצויינות. 
כן שמו להם בתי הספר היסודיים ליעד משמעותי , פיתוח אקלים מיטבי , ערכי וחברתי  למען קידום אוכלוסיית התלמידים כבוגרים ערכיים בעלי סובלנות והכרה בשונות החברתית ובמורכבות החברתית הקיימת כיום  בחברה הישראלית.