שדרות - bikursadir
נווט למעלה
כניסה
ביקור סדיר וגישור לעולים
 
 
חזון המחלקה:
*צמצום ממדי הנשירה עד למינימום האפשרי.
   * שילוב מוצלח של תלמידים עולים במערכת  החינוך, והכנה להשכלה 
      גבוהה.                 
 
מטרות המחלקה :
*זיהוי  מוקדם של תלמידים בסיכון נשירה סמוייה או גלוייה, וטיפול מונע נשירה,
 כולל תלמידים עולים
*הקמת 2 מועדוניות נוספות לתלמידי א'-ו', הנמצאים בסיכון נשירה גבוהה.
*הפעלת תוכניות התערבות בתוך בתיה"ס המקיפים לתלמידים בסיכון,
 כגון: מל"א, נחשון.
* מודעות לשירות משמעותי  בצה"ל והגדלת אחוזי הגיוס לצה"ל.
* הגברת מודעות בקרב הורים עולים לחשיבות ההשכלה  התיכונית והגבוהה
*שימור תרבות והווי  הייחודיים לעולים .