שדרות - מחלקות אגף חינוך
נווט למעלה
כניסה
          מחלקות אגף החינוך             
 
מחלקה
תפקיד המחלקה
מנהל המחלקה
פרטי התקשרות
מנהלת אגף החינוך
אספקת שירותי חינוך לקהילה, ניהול
התהליכים החינוכיים ופיתוחם
גב' מרים ששי
מזכירה: גב' שרית פרץ
טלפון:08-6624000
פקס:08-6898910
חשבת אגף החינוך
ניהול תהליכים חשבונאיים בין
אגף החינוך, ספקים, פרויקטים
גב' ציונה פרץ
טל' - 6624002
פקס - 6898910
מחלקת הסעות
ניהול מערך ההסעות לתלמידי
החינוך הרגיל והחינוך המיוחד
מזכירה:
גב' אנג'לה פבלוב
פקס - 6898910
טל' - 6624003
מחלקת ביקור סדיר
טיפול בבעיות הביקור הסדיר בקרב
ילדים ונוער מגן הילדים עד יב'
מר יעקב אסולין -ממ"ד
מר יהודה אביטן מ"מ
טל' - 6624004
טל' - 6624005
מדור רישום
רישום תלמידים וניהול מאגר
הנתונים העירוני
גב' עדנה סוויסה
פקס - 6898910
טל' - 6624006
תלמידי חוץ
ניהול ומעקב אחר תלמידי חוץ.
תשלומים וקשר בין הרשויות
גב' קלרה אדמוב
פקס - 6891641
טל' – 6624008
מדור גני ילדים
ניהול מערך גני הילדים (טרום חובה
וגני חובה)
גב' שוש אסידו
מזכירה:גב' עדנה סוויסה
פקס - 6891641
טל' - 6624007
שירות פסיכולוגי
מעקב וטיפול בתלמידים ומשפחות.
תמיכה רגשית והובלת תהליכים
גב' ולריה מטיחס
מזכירה: גב' אליאט אוחנה
טל' - 6624010
טל' - 6624009
פקס - 6892117
מחלקה טכנית
תחזוקה שוטפת של מוסדות חינוך
מר ציון סוויסה
פקס - 6890963
טל' - 6624013