נווט למעלה
כניסה
          מחלקות אגף החינוך             
 
מחלקה
תפקיד המחלקה
מנהל המחלקה
פרטי התקשרות
מנהלת אגף החינוך
אספקת שירותי חינוך לקהילה, ניהול
התהליכים החינוכיים ופיתוחם
גב' מרים ששי
מזכירה: גב' שרית פרץ
טלפון:08-6624000
פקס:08-6898910
חשבת אגף החינוך
ניהול תהליכים חשבונאיים בין
אגף החינוך, ספקים, פרויקטים
גב' ציונה פרץ
טל' - 6624002
פקס - 6898910
מחלקת הסעות
ניהול מערך ההסעות לתלמידי
החינוך הרגיל והחינוך המיוחד
מזכירה:
גב' אנג'לה פבלוב
פקס - 6898910
טל' - 6624003
מחלקת ביקור סדיר
טיפול בבעיות הביקור הסדיר בקרב
ילדים ונוער מגן הילדים עד יב'
מר יעקב אסולין -ממ"ד
מר יהודה אביטן מ"מ
טל' - 6624004
טל' - 6624005
מדור רישום
רישום תלמידים וניהול מאגר
הנתונים העירוני
גב' עדנה סוויסה
פקס - 6898910
טל' - 6624006
תלמידי חוץ
ניהול ומעקב אחר תלמידי חוץ.
תשלומים וקשר בין הרשויות
גב' קלרה אדמוב
פקס - 6891641
טל' – 6624008
מדור גני ילדים
ניהול מערך גני הילדים (טרום חובה
וגני חובה)
גב' שוש אסידו
מזכירה:גב' עדנה סוויסה
פקס - 6891641
טל' - 6624007
שירות פסיכולוגי
מעקב וטיפול בתלמידים ומשפחות.
תמיכה רגשית והובלת תהליכים
גב' ולריה מטיחס
מזכירה: גב' אליאט אוחנה
טל' - 6624010
טל' - 6624009
פקס - 6892117
מחלקה טכנית
תחזוקה שוטפת של מוסדות חינוך
מר ציון סוויסה
פקס - 6890963
טל' - 6624013