מדעים אלון - hazon
נווט למעלה

חזון ויעדים

תפיסת עולם בית ספרית

 

ביה"ס הינו ב"ס ממלכתי , קהילתי , על איזורי .
תפיסת העולם של ביה"ס מושתתת על מספר הנחות יסוד :

 

ïעל ביה"ס לאפשר לתלמיד להתפתח ולהפוך לאוריין מדע וטכנולגיה , תלמיד שהוא לומד חקרני ועצמאי הממש את יכולותיו הגבוהות ומביא לידי ביטוי את כשרונותיו .

 

ï על ביה"ס לפתח תלמיד בוגר החוקר את הסביבה בה הוא חי , מודע לה ומודע לחשיבות שימורה מול פיתוחה , תלמיד אכפתי ואחראי לסביבבתו הקרובה והרחוקה.
ïעל ביה"ס לטפח תלמיד בוגר המסוגל להשתלב בחברה פלורליסטית , טכנולוגית מתקדמת ונתונה לשינויים מתמידים.
ï על ביה"ס לפתח אזרח מעורב ופעיל בחברה , סובלני וסבלני .
ï על ביה"ס לאפשר להורים ולתלמידים להיות מעורבים בחיי ביה"ס , ולקחת חלק ביוזמות חינוכיות .
אי לכך בביה"ס מתקיימות תוכניות יחודיות המאפשרות להביא את תפיסת העולם לידי ממימוש-
תוכנית הלימודים הבית ספרית מתוגברת מדעים – לימודי המדעים ע"פ תוכנית הליבה , פיתוח תלב"ס בנושא "טבע האדם" – לימודי אקולוגיה באופן אינטגרטיבי בשיתוף כל קהילת ביה"ס . ביה"ס משלב מדע ואומנות בתוכנית הלימודים .
ביה"ס מפתח תהליכי חקר בכל תחומי הדעת , תוך שימת דגש על דרכי החקר בתחום המדע והטכנולוגיה . בכל הפעילויות והתוכניות לימודי המדעים מודגשים .
ביה"ס הינו קהילתי – ועד הורים פעיל ומהווה יחד עם צוות המורים ועדת היגוי לנושאים נבחרים .

 

חברת הילדים פעילה ושותפה לתהליכים וקבלת החלטות בת ספריות .

 

בתכנון שנה"ל הבאה אנו שמים דגש על הצירים הבאים העוברים כחוט השני בכל הקדימיות והפעילויות המתוכננות :
{ העמקה ובסוס תחום המדע וטכנולוגיה – תוך למידה מתוך ענין , אתגר ואותנטיות .
{יצירת סיטואציות לימודיות – חברתיות , אשר יאפשרו לתלמידים ליצור קשרים חברתיים מחוץ למעגל ילדי הכתה , ויצירת אקלים חברתי
מיטבי - תוך שמירה על כללים חברתיים במסגרת "אזרחות פעילה"
{ שיפור ההשגים הלימודים ,תוך מתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים , בכל תחומי היסוד : חינוך לשוני , מתמטיקה ,
אנגלית ומדעים .

 

{ שילוב ההורים בחיי ביה"ס תוך מתן אפשרות לנטילת חלק ביוזמות החינוכיות .