דפים - רקע- מערכת החינוך
נווט למעלה
כניסה
 

רקע – מערכת החינוך

מערכת החינוך בעיר שדרות מהווה לאורך כל שנות קיומה של העיר ומזה שבע שנים בפרט, זירת פעילות רבת פעלים, מהלכים  חינוכיים והעצמה  לרוב.

לכך קדמו שני עשורים משמעותיים ביותר בעיצוב פני החינוך, תהליך קליטת עלייה מתמשך בשלושה גלים שונים ובמסות תרבותיות וסוציואקונומיות שונות תרמו להבניית דפוס חינוך ייחודי במינו.

הנהגת העיר לדורותיה הציבה את מערכת החינוך כיעד עירוני ייחודי, התגבשה סביבה תפיסת עבודה פדגוגית מערכתית/קהילתית שתכליתה מתן מענים דיפרנציאליים נרחבים לצד מענים פיזיים וארגוניים למיניהם.

לשדרות ולמערכת החינוך בפרט נמצאו ידידים ותומכים רבים לאורך הדרך, אהדתם של גופים וארגונים לצרכי החינוך נמצאה לרוב, אך זכורים לנו גם ימים של בדידות .

מזה כחמש שנים מתגבשת באגף החינוך ובעיר תפיסה שתכליתה בניית חוסנה של העיר במימדי החוסן השונים:  הנפשי, הכלכלי  והתרבותי, הלימודי והערכי. גישה זו הולכת ומתרחבת נוכח האיום הביטחוני המתמשך ובמקביל לתהליכים בוני חוסן מסוגים שונים. מהלך זה מוצא אוזן קשבת ולב קשוב בקרב חברינו הרבים הקוראים עצמם אל דגל החוסן וההעצמה של תלמידינו, הצוותים החינוכיים וצוותי ההוראה.

תהליך מיגון מוסדות החינוך ותכניות ההתערבות בקרב התלמידים הפכו את מערכת החינוך לחוד החנית בהתמודדות העיר עם סוגיית החוסן, כל זמן שמערכת החינוך איתנה וחסונה, פני העיר מבטאים שליטה עצמית, יכולת התמודדות גוברת ובעיקר נטילת אחריות מערכתית  לקיום חיים בריאים, מגשימים וטבעיים בנסיבות המאוד בלתי סדורות בחבל ארץ זה.

חיינו בנסיבות מאוד קשות והפכפכות ובעיקר נסיבות שמאיימות על מימדים שונים בחיי משפחות העיר, הקהילה, צוותי החינוך וההוראה ועל תלמידינו היקרים, מעלים צורך גובר והולך בנחיצותו של תהליך העצמה  לקהילת החינוך.

תפיסתנו את מערכת החינוך כבית חינוך תומכת  את הגישה לפיה בית החינוך הוא המקום והמערך התומך ומעצים לבאים בשעריו ולאלו המשמשים בהגשמתו החינוכית.

 

נקודות חוזק:

         תפיסה עירונית – החינוך בראש סולם העדיפויות.

         כוח אדם בהוראה - , מקצועי, מיומן, וותיק . רובם תושבי העיר..

         מערכת הגיל הרך – כוח אדם וותיק ומיומן, המערכת מובלת באמצעות תכניות פיתוח והעשרה רבות.(קרן קרב, שפ"ע בגן, תכנית סנסומוטורית, ועוד)

         בתי הספר היסודיים  וחט"ב – פועלים מזה חמש שנים במגמת שיפור באמצעות התכנית החינוכית היישובית, ובאמצעות תהליכי למידה מתוגברים ומכווני יעדים.

         הנסיקה באחוזי הזכאות לתעודת בגרות מיטבית מבטאים את צדקת השיטה וההשקעות בהון האנושי ובתלמיד/ה

         שיתוף פעולה- בין הנהגת העיר למשה"ח – הובילו לפיתוחה של תכנית חינוכית אסטרטגית יישובית בשיתוף רשת אמי"ת.