דפים - מידע כללי-גנים
נווט למעלה
כניסה

גני ילדים

גן שקד

בעיר 23 גני ילדים הפועלים במסגרת יום לימודים ארוך, 4 ימים בשבוע. היום כולל הזנה, מנוחה, ופעילות העשרה.
6 גנים במסגרת החינוך העצמאי. 

ספריות הגנים הועשרו, חצרות מטופחות ומצויידות במערכת השקיה ממוחשבת ומתקני החצר חדשים ובטיחותיים. כל כיתות הגן בעיר מצויידות בציוד מתקדם ביותר, המקנה סביבה חינוכית מגרה וראויה, בתוך הגן ובחצרות.

תוכנית הלימודים בגן מכוונת למעבכר קל לכתה א'. הגננות משתלמות בנושאי שפה וארוינות במסגרת תוכנית המתמקדת בעברית. ילדי הגן לומדים בקבוצות קטנות על ידי גננות מתגברות.

גן תמר
בגנים פעילות עניפה הכוללת העשרה:
  • גננות שיח לתמיכה בילדים הזקוקים לכך.
  • קרן קרב מפעילה תוכנית מוסיקה ודרמהומקיימת ימי שיח להורים ולילדים.
  • סל תרבות - הצגות.
  • סל טבע - טיולים.

גן ניסויי - שיזף

גן שיזף הינו גן ניסויי בתחום איכות הסביבה, המביא את הטבע אל הגן. בגן אקולוגי ייחודי זה חצר ובה גידולי שדה טבעיים, האופיינים לאזור שדרות, טרם התרחובת הבנייה בעיר. החצר מזמנת לילדים פעילות ולמידה תוך התייחסות לחי, לצומח ולדומם בטבע.

טלפון :אגף החינוך - 08-6624000
 

 רשימת גני ילדים [2]

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
  
  
  
קישור לאתר הגןרבין1 מ"מחובה08-6891414
  
נווה אשכול1 מ"מטרום08-6891311
  
קישור לאתר הגןרבין2 ממ"דטרום08-6890902
  
נווה אשכול1 מ"מחובה08-6610692
  
קישור לאתר הגןנווה אשכול1 מ"מחובה08-6610692
  
קישור לאתר הגןבן גוריון2 ממ"דחובה08-6610875
  
קישור לאתר הגןבן גוריון1 מ"מטרום08-6610839
  
קישור לאתר הגןהדגל 41 מ"מטרום08-6899765
  
קישור לאתר הגןרבין2 ממ"דטרום08-6848867
  
הזית2 ממ"דטרום08-6897021
  
קישור לאתר הגןניר עם2 ממ"דטרום08-6899773
  
קישור לאתר הגןניר עם2 ממ"דחובה08-6899775
  
קישור לאתר הגןרבין1 מ"מטרום08-6890902
  
קישור לאתר הגןנווה אשכול2 ממ"דחובה08-6899920
  
קישור לאתר הגןהורד2 ממ"דטרום08-6891241
  
קישור לאתר הגןנווה אשכול1 מ"מטרום08-6899920
  
קישור לאתר הגןבן גוריון2 ממ"דחובה08-6610839
  
קישור לאתר הגןניר עם2 ממ"דחובה08-6899775
  
קישור לאתר הגןניר עם2 ממ"דחובה08-6899775
  
קישור לאתר הגןהורד2 ממ"דטרום08-6891241
  
קישור לאתר הגןנווה אשכול1 מ"מטרום08-6891311
  
קישור לאתר הגןבן גוריון2 ממ"דטרום08-6611574
  
קישור לאתר הגןהזית2 ממ"דטרום08-6897021
  
קישור לאתר הגןרבין1 מ"מחובה08-6848867
  
קישור לאתר הגןהדגל 41 מ"מחובה08-6897386
  
קישור לאתר הגןהנביאים1 מ"מטרום08-6898967
  
קישור לאתר הגןבן גוריון1 מ"מחובה08-6610875
  
קישור לאתר הגןהנביאים1 מ"מחובה08-6898967
  
קישור לאתר הגןשד' ירושלים1 מ"מרב גילאי חינוך מיוחד08-6610839
  
גן
מגמה
שייכות
ארז
חינוך עצמאי
עטרת אסתר
ציפורן
חינוך עצמאי
עטרת אסתר
דבורה הנביאה
חינוך עצמאי
אגודה
חפץ חיים
חינוך עצמאי
אגודה
חרוב
חינוך עצמאי
שערי ציון
אתרוג
חינוך עצמאי
שערי ציון
נוה חיה
חינוך עצמאי
ישיבת שדרות